അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Saturday, October 11, 2008

മുങ്ങാങ്കുഴി


വാക്കുകളൊടുങ്ങിയ ഒരു നിമിഷത്തില്‍
അവളുടെ കണ്ണാഴത്തില്‍
കാലം തിളങ്ങുന്നതു കണ്ട്‌
ഞാന്‍ "ബ്ളും" എന്ന്‌സൂത്രത്തിലൊരു ചാട്ടം.
അവളെണ്ണിയില്ല,ഞാനൊട്ടു പൊങ്ങിയുമില്ല.
------------------------------------------


ഭാഷാപോഷിണിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌

No comments:

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com