അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Wednesday, February 2, 2011

ക്യാന്‍സര്‍

"കൊല്ലും ഞാന്‍" എന്നലറിക്കൊണ്ടൊരു
പൂവു വിരിഞ്ഞു തൊണ്ടക്കുഴിയില്‍.

2 comments:

Kalavallabhan said...

വിരിയുംതോറും തണ്ടുണക്കുമ്പൂവ്

shaji said...

പച്ചയായ സത്യങ്ങള്
കുട്ടികളെല്ലാവരും ഡസ്കിനഭിമുഖമായി ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല് ഒരു പെണ്കുട്ടി മാത്രം നേരെ എതിര് ദിശയിലേക്ക് റോഡിലേക്ക് നോക്കി അല്പ സമയം നില്ക്കുകയും പിന്നീട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാഴ്ച ഞാന് ആ കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിച്ചതില് ഒരു ബസിനെ നോക്കിയാണ് ആ കുട്ടി നില്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലായി. പിന്നീട് ഒരാഴ്ച കൂടി നിരീക്ഷണം നടത്തിയതില് ആ കുട്ടി ഒരു ബസിലെ കണ്ടക്ടറെ നോക്കിയാണ് നില്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലായി. ആ കുട്ടി അയാളുമായി പ്രണയത്തിലായെന്നും എനിക്ക് മനസിലായി. “മാവ് പൂത്തിട്ടുകാണാന് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു മഴക്കാറ് വന്നാല് കരിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് ഞാന് ആ കുട്ടിയെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു”. എന്നാല് പതിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഗള്ഫ് കാരന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാവുമായ ആ കുട്ടിയെ ഞാന് അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടി. സുഖവിവരങ്ങള് ചോദിച്ചറിഞ്ഞശേഷം എന്നോടൊരു ചോദ്യം “നിങ്ങള് വീടെടുത്തോ ഞങ്ങള് വീടെടുത്തു”; ഞാന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു “നീ മറ്റവനെ വിട്ടോ” എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോള് തന്നെ ആ കുട്ടി അതുവഴി വന്ന ഒരു ബസിന് കൈ നീട്ടി യാത്ര തിരിച്ചു.
http://www.typewritingacademy.blogspot.com
email: shaji_ac2006@yahoo.co.in
Asamsakal

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com