അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Saturday, December 13, 2008

മൊബൈല്‍


എഴുതിയൊതുക്കുവാ-
നാവാത്തതില്ലേ? ചില
കറുത്ത വടിവൊത്ത
നെടുവീര്‍പ്പുകള്‍ക്കകം,

അതു പോലൊന്നുണ്ടായി :

ഞങ്ങളിന്നൊന്നും തമ്മില്‍
മിണ്ടാതെ പരസ്പരം
ദൂരത്തെ സമയം കൊ-
ണ്ടളന്നു കിടക്കുമ്പോള്‍
ഫോണിണ്റ്റെ തുമ്പില്‍ നിന്നും
ശബ്ദത്തിന്നൊരു തുള്ളി
സ്ഖലിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തെ
പ്രാപിച്ചു മിടിയ്ക്കുന്നു.

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com