അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Monday, January 27, 2014

ആണി

 തടവിയ നിറുകയില്‍ തടഞ്ഞതാണ്.
മുനതേഞ്ഞൊരെഴുത്താണിത്തണുപ്പിന്നറ്റം.
എഴുത്തുകളുടെയച്ഛന്‍ മറന്നതാകാം,
മുളപ്പിച്ച് മനപ്പൂര്‍വ്വം മറഞ്ഞതാകാം,
വലിച്ചൂരിയെടുക്കുവാന്‍ തരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞരമ്പിലൂടൊഴുകുന്ന കൊതികള്‍ തൊട്ട്
ചിതച്ചാരപ്പിടിയാകുമഹന്തവരെ
മുനത്തുഞ്ചത്തെഴുന്നള്ളിയിരിക്കയാണ്.

ഒരു വാക്കില്‍ പൊരുള്‍ക്കനല്‍ പഴുത്തുനീറ്റല്‍,
മറു വാക്കില്‍ പുഴുപ്പൊതിച്ചിറകനക്കം,
പദം തൊട്ടാല്‍ ചിതറിക്കാന്‍ തപിച്ചിരിയ്ക്കും
കുഴിബോംബുണ്ടിടയിലെ വരിയിലൊന്നില്‍.

ഒരു തുള്ളിക്കവിതയില്‍ പ്രപഞ്ചസത്ത
ഒളിപ്പിച്ചു തിളങ്ങുന്ന പുലരി കണ്ടു.
ഇരുമ്പാണി ത്തുളയുള്ള ഇരുകൈ വെള്ള
ഇനിപ്പിച്ച മഷിച്ചോരച്ചുരുള്‍ നിവര്‍ത്തി.
ഉരുള്‍പൊട്ടിയുപമകളൊലിച്ചുപോയി.
മുനമ്പിലെ പദത്തില്‍ നിന്നെടുത്തു ചാടി.
അനന്തമായ് വിടരുന്ന സ്ഥല-കാല*ത്തില്‍
നിസ്സംഗമായ് മിടിക്കുന്ന നിമിഷമായി.
*സ്ഥലകാലം:space-time എന്ന ഐന്‍സ്റ്റീനിയന്‍ പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയ സങ്കല്‍പ്പം.

No comments:

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com