അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Wednesday, January 15, 2014

വിശപ്പ്

"വിശന്നിട്ട് വയ്യ , തിന്നാനെന്തുണ്ട് " ഞാൻ ചോദിച്ചു.
"ക വറുത്തത് ഉണ്ട് " . അമ്മ പറഞ്ഞു.
ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഈ ഭാഷ തിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്,
വറുത്തും പുഴുങ്ങിയും പച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ;
വിശപ്പടങ്ങുന്നില്ല.

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com