അവാര്‍ഡുകള്‍

2009 ലെ മികച്ച യുവകവിക്കുള്ള വി. ടി. കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ലഭിച്ചു.

Wednesday, October 8, 2008

ഗോട്സെ


"മൊട്ടയടിക്കണ്ട
മുണ്ടുടുക്കണ്ട
കണ്ണട വയ്ക്കണ്ട
വടി പിടിയ്ക്കണ്ട
നടക്കണ്ടഒട്ടും
വിയര്‍ക്കണ്ട മാഷേ..."
ഒമ്പത്‌ ബീ ക്കാരന്‍ അഭിനവ്‌,
ജനുവരി മുപ്പതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം രാഷ്ട്രപിതാവ്‌,
കൂസലില്ലാതെ പറഞ്ഞു-
"എനിക്കിനി ഈ ഗാന്ധി വേണ്ട"
"പിന്നെ?"
"കോട്ടിട്ട്‌,തൊപ്പിവച്ച്‌,തോക്കെടുത്ത്‌..."
മനസ്സിലൊരു ആക്ഷന്‍ മെനയുന്ന ആവേശപ്പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്‍ കാഞ്ചിയമര്‍ത്തി

"വെടി വയ്ക്കണം."

Followers

ഞാൻ...

My photo
ആലപ്പുഴ, കേരളം, India
ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു.അധ്യാപകന്‍. വിലാസം: ഉണ്ണി ശ്രീദളം ശ്രീദളം പഴവീട്‌. പി. ഒ. ആലപ്പുഴ-688009 ഫോൺ: വീട്‌-0477 2254977 മൊബൈൽ-9633346400 email : unnisreedalam1@gmail.com